KONTAKTY

Ing. Jaromír Sýs
Topoľčianska 12
851 05 Bratislava
tel: 0903 790 157, 0903 511 688
vitraze(a)vesna.sk

Semináre a kurzy

Pre záujemcov poskytujeme nasledovné semináre:

  1. základy výroby vitráže Tiffany technikou

  2. základy výroby priestorových objektov (Tiffany lámp)

  3. Fusing – základy technológie spekania a ohýbania plochého skla

  4. výroba cínovaného šperku Tiffany technikou

 

 

1. Základy výroby vitráže Tiffany technikou

Seminár je určený pre začiatočníkov a záujemcov o prácu so sklom pri výrobe sklenených vitráží. Ukážeme a naučíme vás základy výroby plochej sklenenej vitráže Tiffany technikou. V priebehu kurzu si vyskúšate rezanie a lámanie skla, brúsenie a spájanie do sklenených vitráží. Tiež si zhotovíte jednoduchú sklenenú dekoráciu podľa našej alebo vlastnej predlohy.

Kurz trvá približne 8 – 9 hodín a jeho cena je 95 €.

V cene je zahrnuté kurzovné, spotrebované sklo a materiál a zapožičanie nástrojov a pomôcok.

 

 

2. Základy výroby priestorových objektov (Tiffany lámp)

Seminár je určený pre tých, ktorí už zvládli remeselné základy zhovenia vitráže. Je zameraný na výrobu priestorových  objektov (svietnikov, Tiffany lámp).

Trvanie kurzu je približne 8 – 9 hodín a cena 95 €.

 

 

3. Základy spekania a ohýbania plochého skla – fusing

Tento kurz je na rozdiel od predchádzajúcich, v ktorých ide hlavne o remeselné zvládnutie práce so sklom, zameraný prevažne na základy technológie a postupy pri spekaní a ohýbaní skla a oboznámenie s materiálmi.

Je určený pre začiatočníkov – záujemcov o spekanie a ohýbanie skla v peci pri vysokých teplotách. Na kurze získate teoretické vedomosti nevyhnutné pre fusing spolu s praktickými ukážkami.

Cena kurzu je 100 €.

 

 

4. Výroba cínovaného šperku Tiffany technikou

Kurz je určený pre začiatočníkov. Oboznámite sa s postupmi, materiálmi, chemikáliami, náradím a pomôckami potrebnými na výrobu. Na kurze získate potrebné zručnosti, aby ste vedeli samostatne zhotoviť šperky podľa vlastných predstáv. Domov si odnesiete dva vlastnoručne vyrobené cínované prívesky podľa vlastného návrhu.

Dĺžka trvania kurzu je približne 3 hodiny a cena 40 €.

 

 

 

Všetky semináre organizujeme v počte 2 – 4 účastníkov. Sú vedené lektormi s dlhoročnými skúsenosťami s prácou so sklom, ktorí vám v priebehu kurzu odovzdajú teoretické informácie, ale hlavne praktické skúsenosti a rady.

Termíny dohodneme podľa záujmu a aj individuálne. Možnosť rozdeliť kurz na dve popoludnia.

V prípade záujmu o niektorý zo seminárov a bližšie informácie nás prosím kontaktujte na

t.č. 0903 511 688 alebo e-mailovej adrese vitraze@vesna.sk.

ZGZmZW